Cách lập lịch trình học hiệu quả

Học tập là một phần quan trọng trong sự thành công về học thuật. Tuy nhiên, đôi khi rất khó để tìm ra thời gian học cho mọi môn học. Một cách để đảm bảo học thành công là tạo ra một lịch trình học vững chắc. Tạo một lịch trình học, tuy nhiên, có thể khó hơn chúng ta nghĩ. Bạn không chỉ ưu tiên các môn học mà bạn cần phải học, mà còn phải sắp xếp các trách nhiệm khác như gia đình, bạn bè, và giải trí. Cuối cùng, mặc dù vậy, với một chút suy nghĩ và một chút công việc, bạn sẽ không còn gặp rắc rối khi tạo ra một lịch trình và đáp ứng tất cả các mục tiêu học tập của bạn.

Liệt kê tất cả các môn bạn cần phải học. Có lẽ bước đầu tiên trong việc tạo ra lịch trình học của bạn là liệt kê tất cả các môn học và các khóa học cần phải học. Viết các nhiệm vụ cần làm ra giấy sẽ giúp bạn có được một ý tưởng tốt hơn về những gì bạn thực sự phải làm. Nếu bạn học cho những kỳ thi cụ thể, liệt kê chúng thay vì các môn học.

Tìm ra những gì bạn cần làm cho từng môn hoặc bài thi. Bây giờ bạn đã viết ra tất cả các môn học khác nhau mà bạn cần phải nghiên cứu rồi, bạn cần phải tìm ra những việc phải làm cho mỗi môn học. Trong khi thời hạn cam kết và các nghĩ vụ bắt buộc khác đối với một lớp học cụ thể có thể khác nhau hàng tuần, những cơ hội bạn sẽ tìm ra rất có thể bạn sẽ nhận thấy trong thời gian dài, bạn sẽ cần một thời gian nhất định cho mỗi môn học.

Ưu tiên danh sách của bạn. Sau khi bạn lập danh sách cho tất cả các môn học hoặc các kỳ thivà tìm ra những gì bạn cần làm, ưu tiên trong danh sách. Xếp hạng vào mỗi lớp quan trọng sẽ giúp bạn tìm ra những môn nào bạn cần phải dành nhiều thời gian nhất và những môn nào nên chiếm thời gian nhiều nhất.

Chia thời gian có sẵn trong tuẫn của mình. Trước khi tiếp tục, bạn cần phải phân chia thời gian có sẵn của bạn trong tuần. Sau khi bạn làm điều này, bạn có thể tiếp tục và gán các khối vào một môn.

Dành thời gian cho các hoạt động phi học thuật. Trong khi chặn thời gian cho mỗi môn học, bạn cũng cần phải chắc chắn rằng bạn đang dành thời gian cho gia đình, bạn bè, và phần còn lại. Điều này là bởi vì bạn sẽ không thể thành công trong việc học nếu bạn không tạo ra một sự cân bằng lành mạnh giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống học tập của bạn.

Điền vào các khối học tập của bạn. Một khi lịch trình bị hoãn ra và bạn biết những gì bạn cần sắp xếp, điền vào lịch trình của bạn. Viết ra môn học mà bạn đang theo học. Điều này sẽ giúp bạn đi đúng lịch trình, tạo ra các điểm kiểm tra cho tài liệu, và cho phép bạn tổ chức các sách giáo khoa và tài liệu nghiên cứu trước thời hạn.

(Nguồn: http://www.wikihow.com/Create-a-Study-Schedule)